HIZMET VERDIĞIMIZ SEKTÖRLER

İhtiyaca Uygun Çözümler

Enzimler katalitik aktivite, seçicilik ve özgüllük gibi özelliklere sahip proteinler olarak bilinmektedirler. Kimyasal katalizörlerden özgül olmaları nedeniyle ayrılan enzimler, hayati önem taşıyan metabolik olaylarda yüzlerce özgül reaksiyonu yüksek katalitik aktivite ile kısa sürede gerçekleştirirler.

 
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

TEKSTİL

Tekstilde ihtiyaç duyulan suyun büyük bir kısmı kumaş terbiyesinde kullanılır.

Kullanılan suyun azaltılmasında enzimler hayati önem taşımaktadır.

Enzimler pamuk yüzeyindeki selülozik olmayan maddelerin giderimiyle pamuk hidrofilleştirilmesinde, denim bitim işlemlerinde taş yıkama efekti verilmesinde, tüylenme ve titiklenmeyi engellemek için biyoparlatma işleminde, yün liflerinde çekmeye karşı dayanım özellikleri geliştirilmesinde, yün ve ipeklerde safsızlıkların giderilmesinde, boyama afinitesinin artırılmasında ve ağartma işlemlerinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.