Gönüllülük

ŞIRKETIMIZ

Enzimlerin üretim proseslerinde karşımıza çıkan en önemli sorun, üretim maliyetidir. Biyoproseslerin en önemli maliyetini ise kullanılan karbon kaynakları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, biyomühendislik prensipleriyle yeşil üretim teknolojilerinin birlikte kullanıldığı prosesler büyük önem kazanmıştır.

Sürdürülebilir ve ekonomik proseslerin geliştirilmesi, operasyonel maliyetlerin düşürülmesine bağlıdır.


BIOTICO ekibi, birçok sektörün ihtiyaç duyduğu enzimleri, endüstriyel organik atıkları geri dönüştürerek yerli ve ekonomik olarak üretiyor.

BIOTICO'nun ürettiği biyobazlı ürünler sayesinde:

  • Sera gazı emisyonlarını önleniyor,

  • Katı atıklar bertaraf ediliyor,

  • Atık su oluşumu engelleniyor,

  • Enerji verimliliği sağlanıyor ve

  • Operasyonel maaliyet azalıyor.

İletişime Geçin